1

Znalezienie miejsca postojowego dla samochodu to problem mieszkańców wielu osiedli, którzy zgłaszają nam pojazdy, które od dłuższego czasu są nie użytkowane. W ostatnim czasie otrzymaliśmy zgłoszenie o dwóch pojazdach w dzielnicy Sikornik. Oczywiście zgłoszenie jak każde inne potraktowaliśmy bardzo poważnie. W toku przeprowadzonych czynności  auta zostały usunięte, tym samym zwalniając miejsce dla innych użytkowników ruchu drogowego.

Przypominamy, że zgodnie z treścią art. 50a. Ustawy Prawo o ruchu drogowym:

  1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.
  2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

 

 Zdjęcia przed i po:

 

 

 

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...