15

Pierwszy jesienny weekend za nami. Od piątku 27.09.2019 roku podjęliśmy 122 interwencje na terenie naszego miasta wobec osób niestosujących się do przepisów prawnych.

Wśród podjętych interwencji najwięcej z nich dotyczyło wykroczeń komunikacyjnych, których było, aż 91. Najwięcej nieprawidłowości padło na jednej z gliwickich dzielnic.

W sobotni wieczór kilkadziesiąt pojazdów blokowało chodnik poprzez niezachowanie wymaganej szerokości. W związku z tym podjęliśmy tylko na jednej z ulic 30 interwencji wobec nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów.

Kierowcy, którzy ignorują przepisy, skutecznie utrudniają poruszanie się pieszym. Stwarzają realne zagrożenie dla pieszych, którzy zmuszani są do wyjścia na jezdnię w celu ominięcia przeszkody, ponieważ niezachowanie wymaganej odległości skutecznie utrudnia dalsze poruszanie sią chodnikiem. Dlatego też przypominamy, że zgodnie z art. 47 Prawa o ruchu drogowym:

  1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;

2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;

3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

  1. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...