szcur

Funkcjonariusze naszej jednostki w terminie od 15 września do 15 października 2017 r. prowadzą działania kontrolne związane z realizacją obowiązku deratyzacji na terenie naszego miasta. Podstawowym celem akcji deratyzacyjnej jest zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy. Podstawowe założenia akcji deratyzacyjnej oraz obowiązki właścicieli nieruchomości są każdego roku podawane do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i obejmują:

  • dokonanie w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach, itp.);
  • usunięcie z terenu pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni;
  • wyłożenie trutek, w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu lub w miejscach ich żerowania. Do zwalczania szczurów i myszy należy używać tylko preparaty ogólnodostępne zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. W czasie trwania deratyzacji ważnym czynnikiem jest uzupełnianie wyłożonego preparatu;
  • w miejscach wyłożenia trutek należy umieścić napisy ostrzegające przed niebezpieczeństwem zatrucia ludzi i zwierząt;
  • usunięcie resztek preparatów oraz uporządkowanie miejsc i pomieszczeń zalecane jest zaraz po zakończonej deratyzacji.

Od początku trwania akcji funkcjonariusze przeprowadzili 37 kontroli, podczas których ujawnili 1 przypadek zaniedbania powyższych obowiązków, co stanowi wykroczenie z art. 117 Kodeksu wykroczeń.

 
Formularz kontaktowy
 

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...