szcur

Funkcjonariusze naszej jednostki w terminie od 15 września do 15 października 2017 r. prowadzą działania kontrolne związane z realizacją obowiązku deratyzacji na terenie naszego miasta. Podstawowym celem akcji deratyzacyjnej jest zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy. Podstawowe założenia akcji deratyzacyjnej oraz obowiązki właścicieli nieruchomości są każdego roku podawane do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i obejmują:

  • dokonanie w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach, itp.);
  • usunięcie z terenu pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni;
  • wyłożenie trutek, w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu lub w miejscach ich żerowania. Do zwalczania szczurów i myszy należy używać tylko preparaty ogólnodostępne zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. W czasie trwania deratyzacji ważnym czynnikiem jest uzupełnianie wyłożonego preparatu;
  • w miejscach wyłożenia trutek należy umieścić napisy ostrzegające przed niebezpieczeństwem zatrucia ludzi i zwierząt;
  • usunięcie resztek preparatów oraz uporządkowanie miejsc i pomieszczeń zalecane jest zaraz po zakończonej deratyzacji.

Od początku trwania akcji funkcjonariusze przeprowadzili 37 kontroli, podczas których ujawnili 1 przypadek zaniedbania powyższych obowiązków, co stanowi wykroczenie z art. 117 Kodeksu wykroczeń.

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...