znicz

Nasi funkcjonariusze w bieżącym roku podjęli aż 1020 interwencji, które dotyczyły naruszenia obowiązku korzystania z przejścia dla pieszych. W świetle prawa przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy odległość do najbliższego z nich przekracza 100 metrów, a w przypadku gdy skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone także na takim skrzyżowaniu. W podanych przypadkach przejście przez ulicę jest dozwolone pod warunkiem, że nie spowoduje to zagrożenia ani nie utrudni ruchu pojazdom. Ponadto pieszy musi zachować szczególną ostrożność, pamiętając o tym, że w przeciwieństwie do sytuacji, gdy korzysta z tzw. „zebry”, przechodząc przez jezdnię w innych miejscach, nie ma pierwszeństwa przed pojazdem.      
W przypadkach innych niż wymienione powyżej przechodzenie przez jezdnię poza przejściem bardzo często stwarza zagrożenie w ruchu drogowym, będąc przyczyną kolizji oraz potrąceń.

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...