alkohol

Do naszej jednostki wpłynęła informacja dotycząca nielegalnej sprzedaży napojów alkoholowych, która miała odbywać się w jednym z lokali gastronomicznych mieszczącym się w centrum miasta. Po przybyciu we wskazane miejsce ustaliliśmy, iż w lokalu na półkach znajduje się alkohol, a sprzedawczyni oświadczyła, że rzeczywiście jest on sprzedawany. Strażnicy poprosili pracującą w lokalu osobę o okazanie wymaganych na sprzedaż zezwoleń. Po przedstawieniu przez pracownika stosownych dokumentów, okazało się, że ważność zezwoleń na handel alkoholem upłynęła w czerwcu bieżącego roku w związku z brakiem ważnego tytułu prawnego do ww lokalu. W związku popełnionym przestępstwem sprawę przekazano Policji. Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: Art. 43 ust. 1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie. Orzekanie w sprawach o przestępstwa określone w ust. 1 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu karnym.

 
Formularz kontaktowy
 

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...