poo

Od 1.11.2018 r. otrzymamy nowe uprawnienia mandatowe jako narzędzie do walki z osobami zatruwającymi powietrze. Będziemy mogli sprawdzać, czy w piecach lub kominkach spalane są paliwa zakazane w uchwale antysmogowej. Uchwała ta wskazuje rodzaj urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania oraz rodzaj paliw zakazanych do stosowania, dlatego też przypominamy, że zabronione jest spalanie:

 

- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

- paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,

- biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

 

W związku z powyższym informujemy, że zgodnie z art. 334. Prawo ochrony środowiska: „Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.”

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...