Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o strażach gminnych – do zadań straży, należy między innymi czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym. Zakres kontroli ruchu drogowego i uprawnienia strażnika wyznacza art. 129b p.r.d. W ramach tej kontroli strażnik jest uprawniony do stosowania między innymi tzw. unieruchamiania pojazdu z wykorzystaniem urządzenia służącego do blokowania kół pojazdu (blokady).


Czynność ta ma na celu jedynie uniemożliwienie odjechania kierującemu do czasu ustalenia jego tożsamości oraz przeprowadzenia w niezbędnym zakresie czynności związanych z ujawnionym wykroczeniem.


Strażnik w przypadku zastosowania blokady wypisuje informację dla kierującego (w postaci stosownej informacji) i pozostawia ją w widocznym miejscu.

 
Formularz kontaktowy
 

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...