spozywanie

W ostatnich dniach pogoda była iście letnia. Przez ten czas nie zabrakło amatorów spożywania alkoholu "pod chmurką". Tylko od 12 do 20 października bieżącego roku podjęliśmy 121 interwencji w stosunku do osób spożywających alkohol w miejscach objętych zakazem. W wyniku naszych działań nałożyliśmy 58 mandatów karnych. W pozostałych 63 przypadkach zastosowaliśmy środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. Dodatkowo 10 osób przewieźliśmy na Izbę Wytrzeźwień.

 

Przypominamy, że zgodnie z art. 431 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.
2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.
3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, jeżeli ich właściciel lub inna osoba uprawniona, nie zachowując ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, przewidywała albo mogła przewidzieć, że mogą one służyć lub być przeznaczone do popełnienia wykroczenia.

 

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...