Wczoraj wieczorem weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Od dzisiaj 16.04.2020 r. do odwołania mamy obowiązek zakrywania nosa i ust.

 

Kiedy zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe?

 

Zgodnie z rozporządzeniem rządu zakrywanie usta i nosa obowiązuje:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego, czyli w autobusach, tramwajach, pociągach.
 • jeśli poruszamy się samochodem z osobą, z którą na co dzień nie mieszkamy.
 • osoby poruszając się rowerem, motocyklem, skuterem, hulajnogą, pieszo
 • na drogach i placach,
 • w zakładach pracy oraz budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.
 • we wszystkich obiektach handlowych, usługowych oraz na targowiskach.
 • na terenie nieruchomości wspólnych (klatki schodowe, windy)

 

Kiedy zakrywanie ust i nosa nie jest obowiązkowe?

 

Zgodnie z rozporządzeniem rządu zakrywanie usta i nosa nie obowiązuje:

 • w samochodzie gdy podróżuje w nim jedna osoba lub jedna osoba z dzieckiem, które nie ukończyło 4. roku życia.
 • dzieci do 4. roku życia.
 • osób, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu: stanu zdrowia, zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim, są niesamodzielne. Co ważne, okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tej sprawie nie jest wymagane
 • kierujących środkami publicznego transportu albo przedsiębiorcy zajmującego się przewozem osób, jeśli zapewnione jest oddzielenie kierującego od przewożonych osób
 • duchownych sprawujących czynności lub obrzędy religijne
 • żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego wykonujący zadania służbowe i stosujący środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności
 • osoby, które wykonują czynności zawodowe, zarobkowe lub służbowe w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny oraz w  obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach.

Wyjątkiem są osoby, które bezpośrednio obsługują klientów lub interesantów.

 

Kiedy obowiązkowo trzeba odkryć usta i nos?

 

Maseczkę musimy odsłonić, gdy zażąda tego funkcjonariusz (np. straży miejskiej czy policji) legitymujący nas w celu ustalenia naszej tożsamości albo inna osoba, która musi - w związku z wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych - zweryfikować naszą tożsamość.

 

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...