Bezwzględne pierwszeństwo pieszych od 1 marca br. przysługuje wszystkim, poruszającym się pieszo po gliwickiej Starówce, gdzie wprowadzona została strefa zamieszkania.

starowka gliwice 658x350

„Strefa zamieszkania”, to obszar specjalny nie tylko ze względu na obowiązujące normy prawne, ale także dlatego, że ma on służyć przede wszystkim osobom tam zamieszkującym, wypoczywającym, robiącym zakupy w sklepach, itp. Ma również spowodować, aby bawiącym się na tym obszarze dzieciom zapewnić maksimum bezpieczeństwa.
W „strefie zamieszkania” obowiązującej na starym mieście pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami, ale warto wspomnieć o zdrowym rozsądku, gdyż nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze i nie możemy przewidzieć kto siedzi za kierownicą.      
Kierowcę w „strefie zamieszkania” obowiązuje prędkość do 20 km/h
.
Podporządkowanie ruchu pieszym w strefie zamieszkania znosi obowiązek zapewnienia opieki pieszym do lat 7, co daje możliwość przebywania na drodze dziecka, nie do końca umiejącego rozpoznać zagrożenia, które mogą spotkać go na drodze.       
Pamiętajmy także, że w „strefie zamieszkania” obowiązują specjalne przepisy dotyczące parkowania pojazdów. Pozostawienie pojazdu na postoju jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach, czyli miejscach oznaczonych znakiem drogowym D-18 (parking) z jednoczesnym wyznaczeniem sposobu ustawienia pojazdu względem krawędzi drogi lub zatoki postojowej, wyrażonych tabliczką T-30.Miejsca postojowe mogą być też wyznaczone oznakowaniem poziomym, znakami P-18 (stanowisko postojowe) lub P-19 (linia wyznaczająca pas postojowy).

strfa

Wyjeżdżając ze „strefy zamieszkania”, zostaniemy o tym poinformowani przez znak drogowy D - 41, co jest jednoznaczne z koniecznością zachowania szczególnej ostrożności oraz ustąpienia pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu, jako włączający się do ruchu.

Zwracamy uwagę na kwestię przestrzegania znaków, gdyż parkując w miejscach do tego niewyznaczonych, przy jednoczesnym popełnieniu jakiegokolwiek wykroczenia komunikacyjnego następuje zbieg przepisów.         

Straż Miejska przypomina w przypadku obszarów oznaczonych jako strefa zamieszkania w zależności od miejsca zatrzymania lub postoju pojazdu może dochodzić do zbiegu przepisów dotyczących:

- naruszenia postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu i zatrzymaniu na skrzyżowaniu (art. art. 97 k.w. w związku z art. 49 ust. 2 pkt. 4 PRD i art. 49 ust. 1 pkt. 1 PRD), 

- naruszenia postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu i zatrzymaniu w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania (art. art. 97 k.w. w związku z art. 49 ust. 2 pkt. 4 PRD i art. 49 ust. 1 pkt. 1 PRD),

- naruszenia postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu i zatrzymaniu w miejscu obowiązywania znaku drogowego B-36 (art. art. 97 k.w. w związku z art. 49 ust. 2 pkt. 4 PRD i art. 92 § 1 k.w.),

- naruszenia postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu i niepozostawienia 1,5 metra przejścia dla pieszych na chodniku (art. art. 97 k.w. w związku z art. 49 ust. 2 pkt. 4 PRD i art. 47 ust. 1 pkt. 2 PRD),

- naruszenia postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu i postoju w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd (art. 97 k.w. w związku z art. 49 ust. 2 pkt. 4 PRD i art. 49 ust. 2 pkt. 1 PRD),

- naruszenia postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu i postoju w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu (art. art. 97 k.w. w związku z art. 49 ust. 2 pkt. 4 PRD i art. 49 ust. 2 pkt. 2 PRD).

Ponadto zwracamy uwagę, iż wraz z powstaniem „strefy zamieszkania” ruch na gliwickiej Starówce został przeorganizowany i wszystkie skrzyżowania ulic są równorzędne, pomimo braku znaków przy skrzyżowaniach.

a5

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...