W skład III Zespołu Eko wchodzą:
inspektor Renata Kik (numer służbowy 036)
młodszy strażnik Angelika Maciejewska (numer służbowy 007)
młodszy strażnik Marta Więcław (numer służbowy 077)
młodszy strażnik Barbara Berger (numer służbowy 065)
tel. 515-365-798
 
 
Do zadań III Zespołu Eko  m. in. należą:
  • kontrola podmiotów gospodarczych pod kątem gospodarki odpadami komunalnymi
  • kontrola nieruchomości pod kątem gospodarki nieczystościami ciekłymi
  • kontrola podmiotów gospodarczych i nieruchomości pod kątem przestrzegania art. 191 Ustawy o odpadach
  • kontrola miejsc zagrożonych wyrzucaniem odpadów, w których tworzą się "dzikie" wysypiska śmieci
  • rozpoznawanie zagrożeń oraz działania prewencyjne mające zapobiegać zdefiniowanym  zagrożeniom dla środowiska

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...