pies ulotkapsiaakcja2

 

„Mój pies, mój obowiązek” – funkcjonariusze straży miejskiej działając na wybranych gliwickich osiedlach, edukują właścicieli czworonogów w zakresie obowiązków wynikających z posiadania zwierząt. W tym celu dzielnicowi rozdają ulotki informacyjne, wręczają worki na psie odchody oraz zwracają uwagę na popełniane zaniedbania.

Straż Miejska przypomina właścicielom i opiekunom zwierząt domowych o konieczności:

- wyprowadzania psów na smyczy (art. 77 Kodeksu wykroczeń), a psów ras agresywnych lub stanowiących zagrożenie dodatkowo w nałożonym kagańcu (§15. 1. 1 Uchwały nr VI/108/2019 sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice).

- usuwania nieczystości i odchodów zwierzęcych z miejsc publicznych (art. 10 ust.2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku z §15. 1. 2 Uchwały nr VI/108/2019 sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice).

 

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...