Jak odebrać usunięty pojazd? - w przypadku stwierdzenia braku pojazdu w miejscu zaparkowania należy się upewnić, czy pojazd nie został usunięty na parking strzeżony.

Właściciel informację o ewentualnym usunięciu pojazdu otrzyma pod numerem alarmowym Straży Miejskiej 986, który poinformuje Państwa szczegółowo o sposobie odebrania pojazdu.

Usunięcie pojazdu może nastąpić w przypadku zaparkowania auta niezgodnie z określonymi przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym.

Kiedy pojazd zostanie usunięty przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej?

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchudrogowym art. 130a. 1. pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

 • Pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu.
 • Pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej.

           

p niepelnosprawni   p niepelnosprawni1

 • Pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

 

Natomiast od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu.

Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie. Wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty.

Opłaty związane z usunięciem oraz przechowywaniem pojazdu ustala stosowna Uchwała Nr X/179/2019 Rady Miasta  Gliwice  z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony

https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12975.pdf

Co należy zrobić, gdy pojazd został usunięty?

 1. Informację o usunięciu z drogi pojazdu właściciel pojazdu uzyska dzwoniąc do dyżurnego Policji 997, lub do dyżurnego Straży Miejskiej 986.
 2. Z chwilą uzyskanie informacji, że pojazd został usunięty w wyniku wydania dyspozycji przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gliwicach należy udać się do jej siedziby przy ul. Bolesława Śmiałego 2a, w godzinach od 7:00 do 22:00.
 3. Kierowca musi posiadać przy sobie:
 • prawo jazdy
 • dowód rejestracyjny usuniętego pojazdu.

W jednostce strażnik miejski podejmuje czynności służbowe związane z wykroczeniem popełnionym przez kierowcę pojazdu oraz wydaje kierowcy „Zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego”, który znajduje się w Gliwicach przy ul. Toruńskiej 8, tel. 32 300-62-92.

UWAGA !!!

Właściciel lub osoba posiadająca prawo do dysponowania pojazdem, chcący odebrać pojazd z parkingu jest zobowiązany uregulować należność za holowanie oraz za czas przechowywania pojazdu na parkingu w kasie Urzędu Miasta Gliwice ul.Zwycięstwa 21 lub wykonując przelew na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA nr 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514

W tytule przelewu wpisujemy: opłata za usuwanie pojazdów z dróg na parking strzeżony oraz przechowanie pojazdu o numerze rejestracyjnym pojazdu.............. .

Za usunięcie pojazdu z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust.1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym ustala się opłatę w wysokości brutto:

 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 340 zł.
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 440 zł.

Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi ustala się opłatę za każdą dobę w wysokości brutto:

 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 22,14 zł.
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 22,14 zł.

WAŻNE!!!!!

Odbiór pojazdu nastąpi tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty lub polecenia przelewu oraz zezwolenia na odbiór pojazdu wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia w tym przypadku przez Straż Miejską w Gliwicach

 

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...