Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży stanowi podstawowe zadanie, przed którym stoją nie tylko rodzice i nauczyciele, ale także instytucje państwowe.
Straż Miejska w Gliwicach od wielu lat realizuję te zadania i prowadzi szeroko rozumianą profilaktykę prospołeczną.
Straż Miejska realizując zadania ustawowe, prowadzi szereg akcji profilaktycznych o charakterze informacyjnych. Celem akcji jest zwiększenie świadomości mieszkańców Gliwic w zakresie porządku publicznego.
Ulotki informacyjne przekazywane są mieszkańcom podczas interwencji i spotkań ze społecznością lokalną.

liscie1palenie1psiaakcjasmieci1zima

 

 

 

 

 

 

 

Komórką, która realizuję działania w szkołach jest wydział profilaktyki i komunikacji społecznej, wcześniej nazywany patrolem szkolnym. Pracownicy wydziału dzięki swojemu zaangażowaniu i wkładowi w samodoskonalenie przekazują ważną wiedzę w sposób przystępny dla słuchaczy.


Nie zapominają o innych mieszkańcach Gliwic, także dla nich organizowane są spotkania jak np.: w klubach seniora, na festynach, na zebraniach działkowiczów itd. Wszędzie tam gdzie można przekazać wiedzę związaną z bezpieczeństwem oraz przepisami obowiązującymi w naszym mieście.


Główny zakres działań:

 • działalność profilaktyczna;
 • współpraca z placówkami oświatowymi;
 • promowanie jednostki;
 • współpraca z mediami;
 • prowadzenie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

 

TEMATYKA ZAGADNIEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I KOMUNKACJI SPOŁECZNEJ W SZKOŁACH

 

PRZEDSZKOLA
 • Zachowania w kontaktach z czworonogami,
 • Pierwsza pomoc:
             - wzywanie pomocy (numery telefonów),
             - pozycja bezpieczna,
             - krwotok z nosa.
 • Miasteczko ruchu drogowego/ Autochodzik (najstarsza grupa),
 • Bezpieczny plac zabaw,
 • Bezpieczna zima (zabawy na śniegu),
 • „Bezpieczna bajka” - Czytanie bajek w zakresie działań profilaktycznych (m. in. zachowania w kontaktach z osobami nieznajomymi, zagubienie się, telefony alarmowe).

 

SZKOŁY PODSTAWOWE kl. I-IV
 • Bezpieczna droga do szkoły,
 • Bezpieczny plac zabaw,
 • Bezpieczne ferie zimowe,
 • Bezpieczne wakacje,
 • Bezpieczna bajka- zagubienie się w miejscu publicznym,
 • Strażnik miejski moim przyjacielem,
 • Jestem eko- ABC segregacji odpadów,
 • Pierwsza pomoc:
                - pozycja bezpieczna,
                - drobne skaleczenia,
                - krwotok z nosa,
                - wzywanie pomocy (numery telefonów).

 

SZKOŁA PODSTAWOWA kl. V-VIII
 • Agresja i przemoc rówieśnicza,
 • Bezpieczeństwo w sieci,
 • Wyroby pirotechniczne,
 • Uzależnienia XXI wieku,
 • Pierwsza pomoc:
               - Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa,
               - pozycja bezpieczna,
               - drobne skaleczenia,
               - wzywanie pomocy (numery telefonów).

 

SZKOŁY ŚREDNIE
 • Uzależnienia,
 • Cyberprzemoc,
 • Rola i zadania Straży Miejskiej.
Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...