Akcja zakaz palenia „strefa wolna od dymu” ma na celu przede wszystkim:
 • zapewnienie ładu i porządku publicznego w rejonie przystanków komunikacji publicznej, a także w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci oraz na terenach placówek oświatowych,
 • wzmocnienie realizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych na terenie miasta Gliwice poprzez egzekwowanie zapisów w zakresie przestrzegania zakazu palenia oraz oznakowania stref bezdymnych.
 
USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zabranie palenia w następujących miejscach:
 1. na terenie przedsiębiorstw podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
 2. na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 3. na terenie uczelni,
 4. w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2,
 5. w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,
 6. w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,
 7. w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,
 8. na przystankach komunikacji publicznej,
 9. w pomieszczeniach obiektów sportowych,
 10. w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,
 11. w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.
 
Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5 podlega karze grzywny do 500 zł, w przypadku odmowy przyjęcia mandatu karnego, sprawa zostanie przekazana do Sądu.
 

 zestawieniejpg       zestawienie2

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...