Odholowany pojazd z art. 130a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

W ostatnich dniach z ul. Bydgoskiej (dzielnica Brzezinka, rejon 1) w związku z zablokowaniem wjazdu na posesję odholowaliśmy pojazd w trybie art. 130a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.