Pytacie? Odpowiadamy. Zatoki parkingowe

 

Jedna z internautek zapytała o zatoki parkingowe znajdujące się przy ulicach i często sięgające bezpośrednio do przejść dla pieszych. Przecież obowiązuje zakaz zatrzymywania się w odległości 10 metrów od przejścia dla pieszych.

To prawda, a jednak zatoka postojowa jest prawidłowo zlokalizowana.

Zatoka postojowa jest elementem drogi, na jej powstanie mają istotny wpływ warunki techniczne i ocena zarządcy drogi, w zakresie bezpieczeństwa ruchu. Jeżeli te warunku są spełnione zatoka postojowa może powstać również w miejscu widocznym na zdjęciu.

Mówią o tym zasady lokalizacji zatok postojowych, które określa Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2016.0.124) ściślej art. 118 ust.3 tegoż Rozporządzenia,

cyt. 3. Zatoka postojowa powinna mieć co najmniej 2 stanowiska postojowe, a pojazdy stojące w zatoce nie powinny ograniczać widoczności urządzeń drogi mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu. (podkreślenie własne)

 

Kierujący, którzy zatrzymują się z zatokach w sposób ograniczający widoczność urządzeń drogi mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu popełniają czyn zabroniony prawem, lecz nie związany z samą zatoką a jedynie niedozwolonym sposobem korzystania z niej.

Zatoki postojowe co do zasady są oznakowane znakami D-18.

W przypadku miejsc zastrzeżonych, oprócz znaku poziomego (tzw. niebieska koperta) stosuje się znak D-18a z tabliczką T-29.

W strefie zamieszkania miejsca postojowe muszą być wyznaczone, początek – znak D-18, koniec – Znak D-18 z tabliczką T3a.

Samochód osobowy stojący w zatoce, której koniec wskazuje czarna strzałka, nie ogranicza w żaden sposób widoczności urządzenia drogi, jakim jest przejście dla pieszych. Sam postój nie powoduje też, ograniczenia widoczności dla pieszych, którzy chcą przez przejście widoczne na zdjęciu przejść.

Inaczej w przypadku kierującego pojazdem widocznym na zdjęciu, który nie dość, że stoi po lewej stronie ulic dwukierunkowej, to jeszcze uniemożliwia bezpieczne skorzystania z przejścia dla pieszych.

Ale to temat do działu „miszczowie parkowania”.

Udostępnij:
Skip to content