Wyrok za termiczne przekształcanie odpadów poza spalarnią

Zgodnie z wyrokiem Sądu 1000zł kary grzywny i 170zł opłat.

Poniżej skan wyroku w przedmiotowej sprawie.

Przypominamy

Zgodnie z art. 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r  o Odpadach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 699)

„Kto, wbrew przepisowi art. 155 miejsce termicznego przekształcania odpadów, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”