Życzenia od dzieci ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach

W piątkowe przedpołudnie zadzwonił telefon – dzieci z oddziałów dziecięcych Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach przygotowały prace artystyczne, laurki z życzeniami z okazji Dnia Straży Gminnej. Odbiór tak cennych i zarazem szokujących prezentów był zaszczytem, dlatego niezbędne są słowa:

Dziękujemy dzieci!