fbpx

A może warto wiedzieć? Legitymowanie.

Dzisiejszy tekst to wyjątek od reguł rządzących cyklem „A może warto…”. Powyższy komentarz ukazał się pod relacją lokalnego portalu informacyjnego na temat akcji rozdawania maseczek.
image_pdfimage_print

Anonimowy internauta stwierdza cyt. „Ona (w domyśle Straż Miejska) nie mam prawa wylegitymować przecież” (pisownia oryginalna).
Śpieszymy wyjaśnić.

Straż Miejska/Gminna ma prawo do legitymowania osób.

Podstawą prawną legitymowania jest art. 12 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, cyt.:
„Strażnik, wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11, ma prawo do:
2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości;”

Tzw. uzasadnione przypadki dotyczą m.in.:
a) Osób będących sprawcami czynów zabronionych;
b) Osób będących pokrzywdzonymi w wyniku popełnienia czynu zabronionego;
c) Osób będących świadkami popełnienia czynów zabronionych;
d) Osób podejrzanych o popełnienie czynu zabronionego.

Ostrzegamy, że odmowa wylegitymowania się stanowi wykroczenie z art. 65 §2 Kodeksu Wykroczeń i jako takie podlega karze.

Art. 65 KW [Wprowadzanie w błąd organu państwowego lub instytucji]:
“§  1.

Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania:
1)
co do tożsamości własnej lub innej osoby,
2)
co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§  2.
Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów co do okoliczności wymienionych w § 1.”

Wiemy, każdy ma prawo decydować o sobie. Pamiętajcie jednak, że każda decyzja wiąże się z konsekwencjami, czasem mogą one być nieprzyjemne.
Zainteresowani znajdą pełne brzmienie ustawy o strażach gminnych TUTAJ.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content