fbpx

Zastrzeżenia prawne

image_pdfimage_print

Zasady użytkowania serwisu internetowego Straży Miejskiej w Gliwicach

Właściciel witryny

  1. Właścicielem witryny internetowej, znajdującej się pod adresem smgliwice.pl jest Straż Miejska w Gliwicach.
  2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiada właściciel i jego pracownicy, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

Warunki ogólne

  1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym Straży Miejskiej w Gliwicach są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
  2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym Straży Miejskiej w Gliwicach chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność Straży Miejskiej w Gliwicach lub ich autorów.
  3. Korzystanie z serwisu internetowego Straży Miejskiej w Gliwicach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Straży Miejskiej w Gliwicach w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Straży Miejskiej w Gliwicach, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym Straży Miejskiej w Gliwicach, z zastrzeżeniem ust. 6.
Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Straży Miejskiej w Gliwicach, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla Straży Miejskiej w Gliwicach lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych dzialań), z zastrzeżeniem ust. 6.
Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym Straży Miejskiej w Gliwicach jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Straży Miejskiej w Gliwicach.
W przypadku uzyskania pisemnej zgody Straży Miejskiej w Gliwicach na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym Straży Miejskiej w Gliwicach, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
1) wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Straży Miejskiej w Gliwicach poprzez podanie źródła w postaci adresy strony.
Otrzymując dostęp do stron Straży Miejskiej w Gliwicach użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. Straż Miejska w Gliwicach nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności Straży Miejskiej w Gliwicach

Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Straż Miejską w Gliwicach wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.
Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
Straż Miejska w Gliwicach nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

Obowiązywanie zasad

Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
Straż Miejska w Gliwicach ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.


Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content