Ogłoszenia o naborach i zasady rekrutacji

Aktualne ogłoszenia o naborach znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.


 

Kandydaci na stanowisko strażnika miejskiego przechodzą następujące etapy rekrutacji:

 •  Weryfikacja złożonych dokumentów
  Analiza dokumentów pod kątem spełniania wymagań niezbędnych, określonych w ogłoszeniu oraz sprawdzenie czy aplikacja kandydata zawiera wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty.
 • Test z wiedzy ogólnej
  Kandydaci muszą wykazać się przede wszystkim wiedzą z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, samorządu, problematyki związanej z bezpieczeństwem i porządkiem oraz topografią miasta Gliwice.
 • Test sprawności fizycznej
  Poszczególne ćwiczenia stanowią podstawę określenia ogólnego poziomu sprawności fizycznej niezbędnej do pracy na stanowisku strażnika miejskiego. Poziom ogólnej sprawności fizycznej kandydata określa średnia ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń.
 • Rozmowa kwalifikacyjna
  Po zebraniu potrzebnych informacji oraz analizie dokumentów kandydat bierze udział w rozmowie kwalifikacyjnej.
 • Badania
  Badania psychologiczne oraz badania przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy.

Zakres zadań na danym stanowisku dostępny jest w szczegółach dotyczących naboru.

 


Skip to content