Profilaktyka w szkołach i przedszkolach

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży stanowi podstawowe zadanie, przed którym stoją nie tylko rodzice i nauczyciele, ale także instytucje państwowe.
Straż Miejska w Gliwicach od wielu lat realizuję te zadania i prowadzi szeroko rozumianą profilaktykę prospołeczną.
Straż Miejska realizując zadania ustawowe, prowadzi szereg akcji profilaktycznych o charakterze informacyjnych. Celem akcji jest zwiększenie świadomości mieszkańców Gliwic w zakresie porządku publicznego.
Ulotki informacyjne przekazywane są mieszkańcom podczas interwencji i spotkań ze społecznością lokalną.

Komórką, która realizuję działania w szkołach, jest Wydział Profilaktyki i Komunikacji Społecznej, wcześniej nazywany Patrolem Szkolnym. Pracownicy Wydziału dzięki swojemu zaangażowaniu i wkładowi w samodoskonalenie przekazują ważną wiedzę w sposób przystępny dla słuchaczy.

Nie zapominają o innych mieszkańcach Gliwic, także dla nich organizowane są spotkania jak np.: w klubach seniora, na festynach, na zebraniach działkowiczów itd. Wszędzie tam, gdzie można przekazać wiedzę związaną z bezpieczeństwem oraz przepisami obowiązującymi w naszym mieście.

Główny zakres działań:

  • działalność profilaktyczna;
  • współpraca z placówkami oświatowymi;
  • promowanie jednostki;
  • współpraca z mediami;
  • prowadzenie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

TEMATYKA ZAGADNIEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

PRZEDSZKOLA

Zachowania w kontaktach z czworonogami,
Pierwsza pomoc:
– wzywanie pomocy (numery telefonów),
– pozycja bezpieczna,
– krwotok z nosa.
Bezpieczny plac zabaw,
Bezpieczna zima (zabawy na śniegu),
„Bezpieczna bajka” – Czytanie bajek w zakresie działań profilaktycznych (m. in. zachowania w kontaktach z osobami nieznajomymi, zagubienie się, telefony alarmowe).

SZKOŁY PODSTAWOWE kl. I-IV

Bezpieczna droga do szkoły,
Bezpieczny plac zabaw,
Bezpieczne ferie zimowe,
Bezpieczne wakacje,
Bezpieczna bajka- zagubienie się w miejscu publicznym,
Strażnik miejski moim przyjacielem,
Jestem eko- ABC segregacji odpadów,
Pierwsza pomoc:
– pozycja bezpieczna,
– drobne skaleczenia,
– krwotok z nosa,
– wzywanie pomocy (numery telefonów).

SZKOŁA PODSTAWOWA kl. V-VIII

Agresja i przemoc rówieśnicza,
Bezpieczeństwo w sieci,
Wyroby pirotechniczne,
Uzależnienia XXI wieku,
Pierwsza pomoc:
– Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa,
– pozycja bezpieczna,
– drobne skaleczenia,
– wzywanie pomocy (numery telefonów).

SZKOŁY ŚREDNIE

Uzależnienia,
Cyberprzemoc,
Rola i zadania Straży Miejskiej


Skip to content