fbpx
5 października 2022

Alkohol (nie) dla nieletnich

Każdy wie, że osobom niepełnoletnim, czyli takim, które nie ukończyły 18 roku życia alkoholu sprzedawać nie wolno.
image_pdfimage_print

Jeśli sprzedawca nie ma pewności co do tego czy klient jest pełnoletni zawsze może poprosić o okazanie dokumentu tożsamości. 
Wczorajszego popołudnia 04.10.2022 r.  operator monitoringu miejskiego wypatrzył na placu Krakowskim (dzielnica Politechnika rejon 3), dwie osoby pijące piwo. Poinformował o tym  jeden z patroli. Na miejscu okazało się, iż nie są to osoby pełnoletnie.  Nastolatkowie powiedzieli gdzie kupili alkohol. Sprawa została przekazana policji. A co grozi sprzedawcy?

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi jasno:
Art. 15. 1. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;
2) osobom do lat 18;
3) na kredyt lub pod zastaw.
2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy
Art. 43. 1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy
jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom,
podlega grzywnie.
2. Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego w ust. 1.
3. W razie popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 albo 2 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, można także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.
4. Orzekanie w sprawach o przestępstwa określone w ust. 1 i 2 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu karnym.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content