5 października 2022

Alkohol (nie) dla nieletnich

Każdy wie, że osobom niepełnoletnim, czyli takim, które nie ukończyły 18 roku życia alkoholu sprzedawać nie wolno.

Jeśli sprzedawca nie ma pewności co do tego czy klient jest pełnoletni zawsze może poprosić o okazanie dokumentu tożsamości. 
Wczorajszego popołudnia 04.10.2022 r.  operator monitoringu miejskiego wypatrzył na placu Krakowskim (dzielnica Politechnika rejon 3), dwie osoby pijące piwo. Poinformował o tym  jeden z patroli. Na miejscu okazało się, iż nie są to osoby pełnoletnie.  Nastolatkowie powiedzieli gdzie kupili alkohol. Sprawa została przekazana policji. A co grozi sprzedawcy?

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi jasno:
Art. 15. 1. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;
2) osobom do lat 18;
3) na kredyt lub pod zastaw.
2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy
Art. 43. 1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy
jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom,
podlega grzywnie.
2. Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego w ust. 1.
3. W razie popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 albo 2 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, można także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.
4. Orzekanie w sprawach o przestępstwa określone w ust. 1 i 2 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu karnym.

Udostępnij:
Skip to content