fbpx

Brak prawa jazdy to zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

Każdy ma prawo do decyzji, które mogą wpływać na jego życie.
image_pdfimage_print

Dziś przypominamy sytuację, która miała miejsce na ul. Dzierżona w Gliwicach.

Około 13:10 zauważyliśmy pojazd marki Ford stojący w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych.

Mężczyzna stojący przy samochodzie przyznał, że to on prowadził pojazd, W trakcie czynności okazało się, że nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Z uwagi na wagę popełnionych przez mężczyznę wykroczeń, sprawa trafiła na wokandę Sądu.

Sąd uznając, że przedstawione dowody nie budzą wątpliwości, uznał mężczyznę winnym, zarzucanych mu wykroczeń i ukarał go:

  1. Karą grzywny w wysokości 1000 zł.
  2. Sześciomiesięcznym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Ponadto:

Zobowiązał mężczyznę do pokrycia kosztów postępowania w kwocie łącznie 170 zł.

Przypominamy:

Brak uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych, oznacza, że nie możemy ich prowadzić na drodze publicznej.

Art. 94. § 1. Kodeksu Wykroczeń.

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

Art. 94 § 3. Kodeksu Wykroczeń

W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Art. 97.  Kodeksu Wykroczeń

Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Art.49 ust.1. pkt 2  prawa o ruchu drogowym

Zabrania się zatrzymania pojazdu:

2)  na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;

Zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Poniżej publikujemy skan wyroku Sądu w przedmiotowej sprawie.

Zdjęcie: freepik.com

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content