fbpx
20 czerwca 2022

Były odpady, nie ma odpadów…

image_pdfimage_print

Porządek publiczny to ważna dla nas sprawa. Również w znaczeniu braku śmieci w przestrzeni publicznej.
Ostatnio, doprowadziliśmy do uprzątnięcia sterty odpadów po meblach, które leżały przy pojemniku na używaną odzież, na ulicy Wiślanej (dzielnica Sośnica, rejon 3). Działanie było skuteczne również dzięki współpracy z pracownikami Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Przypominamy

Meble i inne odpady wielkogabarytowe są usuwane:

a) dla zabudowy jednorodzinnej 1 raz na cztery tygodnie,

b) dla zabudowy wielorodzinnej 1 raz na 2 tygodnie, według ustalonego harmonogramu z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.

Podstawa prawna:

§ 12 pkt 3 Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Gliwice, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXIV/488/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2021 r. poz.2022

można też

Dostarczyć je (meble lub odpady wielkogabarytowe), we własnym zakresie, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gliwicach przy ulicy Rybnickiej.

szczegóły znajdziecie tu – regulamin PSZOK Gliwice

Pamiętajcie
Art. 145  Kodeksu Wykroczeń
Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content