fbpx
21 października 2022

Chuligani w akcji

grafficiarz "literat"
image_pdfimage_print

Wczoraj (19.10.2022 r.) podczas rutynowych czynności na ulicy Zwycięstwa 56 (dzielnica Śródmieście, rejon 6)

na parkingu nad Drogową Trasą Średnicową, zauważyliśmy kolejny efekt działania lokalnego chuligana, napis „MUR” na barierze oddzielającej parking od ulicy.

Przyznajemy, że jesteśmy pod „wrażeniem”  łobuza, którego cieszy niszczenie publicznej własności. 

Przypominamy

art.63a Kodeksu wykroczeń

§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 1a. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

art.124 Kodeksu Wykroczeń
§  1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§  2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§  3. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
§  4. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content