fbpx
18 września 2023

Deratyzacja

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XXIV/488/2021 z 25 marca 2021 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice od 15 września 2023 r. do 15 października 2023 r. odbędzie się akcja powszechnej deratyzacji.
image_pdfimage_print

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XXIV/488/2021 z 25 marca 2021 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice od 15 września 2023 r. do 15 października 2023 r. odbędzie się akcja powszechnej deratyzacji. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gliwice mówi: „Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach przemysłowych, jak również obiektach kolejowych i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją także powinny zostać objęte w miarę potrzeb sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. /we wskazanych obiektach / celem pozbawienia gryzoni ożywienia. Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać preparatów ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację na własny koszt i we własnym zakresie. Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.

W dniach od 15 września do 15 października 2023 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę uzupełniając w miarę potrzeb. W dniu 15 października 2023 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki i padłe gryzonie, które należy przekazać do utylizacji.

Dzieci pouczyć należy o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki.

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas akcji deratyzacji. W miejscach, gdzie wyłożono trutkę należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA TRUTKA” . Na wypadek ewentualnego zatrucia człowieka dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy bezwzględnie i natychmiast skierować poszkodowanego do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub pogotowia ratunkowego. Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele Straży Miejskiej w Gliwicach i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W stosunku do tych osób, które nie wykonają obowiązków wynikających z niniejszego Obwieszczenia, nakładane będą mandaty karne, wynikające z art. 117 Kodeksu Wykroczeń.”

Podejmowane działania opierają się o przepisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content