fbpx

Bezpieczna droga do szkoły

image_pdfimage_print

Bezpieczna droga do szkoły” – akcja ta skierowana jest do uczniów klas 0- IV. Wczesny wiek szkolny jest okresem rozwojowym dzieci, w którym zdobywają one podstawowy wiedzy, decyduje o ich dalszym życiu. Młodzi ludzie rozwijają wówczas umiejętności współdziałania w grupie, a także pełnienia różnych ról społecznych, a zatem wszystkiego tego, co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w zbiorowości.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego dzieci mają prawo do samodzielnego poruszania się po drogach publicznych już od siódmego roku życia. Okazuje się jednak, ze nie wszyscy siedmiolatkowie przygotowani są do uczestnictwa w ruchu drogowym, do tego przygotowują aktorzy z Teatru Niewielki „Pompon i Bąbel” w programie „Odblaskowy Pierwszak”. Stale rosnąca ilość pojazdów motorowych, poruszających się po naszych drogach, stanowi duże zagrożenie dla życia i zdrowia pozostałych uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim dzieci. Co roku na naszych drogach giną setki młodych ludzi, tysiące zostaje rannych. Dlatego już od najmłodszych lat dzieci powinny być wyposażone w wiedzę o zasadach ruchu drogowego.

Cel główny to przygotowanie dzieci z klas od 0 – IV do prawidłowego i samodzielnego uczestniczenia w ruchu drogowym.
Cele szczegółowe natomiast to: zapoznanie z przepisami ruchu drogowego, wyrabianie umiejętności przewidywania skutków niewłaściwego zachowania się na drogach, opanowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia, przygotowanie do samodzielnego uczestniczenia w ruchu drogowym, kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zabaw w pobliżu jezdni.


Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content