EKO-PATROL

W skład III Zespołu Eko – EKO-PATROL wchodzą:
starszy inspektor Renata Kik (numer służbowy 036)
starszy strażnik Izabela Sarnek (numer służbowy 079)
strażnik Angelika Maciejewska (numer służbowy 007)
strażnik Marta Dadej (numer służbowy 077)
strażnik Barbara Berger (numer służbowy 065)
młodszy strażnik Sandra Mieszczanin (numer służbowy 092)

tel. 515-365-798

Do zadań III Zespołu Eko – EKO-PATROL należą między innymi:
  • kontrola podmiotów gospodarczych pod kątem gospodarki odpadami komunalnymi
  • kontrola nieruchomości pod kątem gospodarki nieczystościami ciekłymi
  • kontrola podmiotów gospodarczych i nieruchomości pod kątem przestrzegania art. 191 Ustawy o odpadach
  • kontrola miejsc zagrożonych wyrzucaniem odpadów, w których tworzą się „dzikie” wysypiska śmieci
  • rozpoznawanie zagrożeń oraz działania prewencyjne mające zapobiegać zdefiniowanym  zagrożeniom dla środowiska

Skip to content