fbpx

Dlaczego warto wymienić piec tzw. bezklasowy?

Na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których występuje spalanie paliw.
image_pdfimage_print

Odpowiedzi na to pytanie może być wiele.

Bo dbamy o otoczenie/ekologię/środowisko. Bo dbamy o własne zdrowie. Bo tak jest właściwie.
Bo obowiązujące przepisy nakazują takie działanie.

Oczywiście każdy z nas ma prawo do podejmowania własnych decyzji, ale też każdy z nas musi liczyć się z koniecznością ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane przez siebie decyzje.
Dziś opowiemy wam historię właśnie na taki temat.

Jakie obowiązują zasady?
Co się wydarzyło?
Jaką decyzje podjął Sąd?
Jakie są konsekwencje dla sprawcy wykroczenia?

Jakie obowiązują zasady?

Na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których występuje spalanie paliw.

Zgodnie z § 4 Uchwały dozwolone jest używanie eksploatacja instalacji, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę
posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation).

Ponadto, w tym konkretnym przypadku ma zastosowanie § 8. Ust.2  pkt 1 litera a wspomnianej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku z następującymi wyjątkami:
1) wymagania wskazane w § 4 dla instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku będą obowiązywać:
a) od 1 stycznia 2022 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,

Art. 334. Ustawy Prawo ochrony środowiska
Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96 uchwała sejmiku województwa w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, podlega karze grzywny.

Co się wydarzyło?

Właściciel posesji w dzielnicy Szobiszowice (Rejon2) od lat ogrzewał swój dom za pomocą starego, bezklasowego pieca. Nie przyjmował do wiadomości naszych sugestii o konieczności wymiany źródła ciepła w domu.

Ponieważ prośby i sugestie nie odnosiły żadnego skutku, skierowaliśmy wniosek o ukaranie do Sądu w Gliwicach.

Jaką decyzje podjął Sąd?

Po analizie przedstawionych przez nas dowodów, Sąd uznał, że okoliczności i wina obwinionego nie budzą wątpliwości.

Uznał go winnych popełnienia czynu z art.334 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w związku z § 8 Uchwały Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których występuje spalanie paliw i za to wymierzył mu kare grzywny w wysokości 2000 zł.

Ponadto, zasądził od obwinionego koszty postępowania w kwocie łącznej 270 zł.

Jakie są konsekwencje dla sprawcy wykroczenia?

Konsekwencje, to nie tylko  poniesienie kary, to również konieczność wymiany pieca na odpowiadający zasadom obowiązującym na terenie województwa śląskiego. To kolejny powód, dla którego warto, przed podjęciem decyzji, rozważyć, jakie mogą być jej konsekwencje.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content