fbpx
21 kwietnia 2021

Działania w trakcie pandemii koronawirusa

Minął już ponad rok od początku pandemii koronawirusa SARS-CoV2, która miała wpływ na wszystkie aspekty życia codziennego. Również praca jednostki uległa pewnym zmianom, zmieniły się priorytety.
image_pdfimage_print

Nadal realizowane są bieżące zadania ustawowe oraz interwencje, nadal przyjmowane są Wasze zgłoszenia. Aktualnie jednak wszyscy funkcjonariusze otrzymują zadania pod kątem przestrzegania obostrzeń sanitarno-epidemicznych. Zadania delegowane są zależnie od zmieniających się i obowiązujących przepisów. Głównymi zadaniami są m.in. kontrola parków, skwerów, wszystkich przestrzeni publicznych, rejonów cmentarzy, placówek handlowych, targowisk, a także środków publicznego transportu zbiorowego. Kontrole prowadzone są pod kątem zakrywania ust oraz nosa, stosowania dystansu społecznego, prowadzonych działalności gospodarczych oraz ich reglamentowania, a także stosowania się przez przedsiębiorców do aktualnych obostrzeń wynikających z przepisów prawa.

W tym miejscu warto przytoczyć trochę liczb, które obrazują skalę prowadzonych działań.

Od początku trwania pandemii (okres od 14.03.2020 r. do 31.03.2021 r.) przeprowadzono łącznie 17 892 kontrole pod kątem przestrzegania obostrzeń sanitarnych na terenie miasta, a także podjęto 2637 interwencji. Przekazaliście nam 499 zgłoszeń dotyczących naruszania obowiązujących przepisów sanitarnych, a za pomocą miejskiego monitoringu wizyjnego ujawniono kolejne 973 wykroczenia. W związku z podejmowanymi interwencjami nałożono 156 mandatów, a także wymierzono 2456 pouczeń i skierowano 25 wniosków o ukaranie do Sądu.

Oczywiście jednostka nadal pozostaje do Waszej dyspozycji w zakresie realizacji pozostałych zadań ustawowych, a w szczególności zapewnienia spokoju i porządku publicznego. Warto tu zauważyć, że już od stycznia do marca br. w jednostce przyjęto 2361 zgłoszeń. Natomiast za pomocą monitoringu ujawniono 1930 wykroczeń. We wskazanym okresie łącznie 1118 zgłoszeń dotyczyło ruchu drogowego, najczęściej były to naruszenie zasad zatrzymywania się i postoju pojazdów, zanieczyszczonej jezdni oraz nieużytkowanych pojazdów. Z kolei 1243 zgłoszeń dotyczyło porządku publicznego. W tej ostatniej kategorii wyróżnić można trzy najczęściej występujące podkategorie, tj. zgłoszenie dotyczące osób nietrzeźwych, spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz zakłócania spokoju, ładu i porządku publicznego.

Liczby dają do myślenia i zwiększają się z dnia na dzień. Pracy zawsze było dużo, a panująca pandemia dodaje wiele kolejnych zadań.
Dziękujemy za każdy telefon oraz za możliwość pomagania, w myśl zasady “Jesteśmy, aby pomagać”.
Życzymy dużo zdrowia oraz spokoju.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content