fbpx

Eko-Patrol, nowe otwarcie

image_pdfimage_print

 

W poprzednim odcinku obiecaliśmy przedstawienie (szczegółowe) zakresu działania Eko-Patrolu, pora na dotrzymanie obietnicy.

Dziś o warunkach bytowania zwierząt.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zwierzę to istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, która nie jest rzeczą, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
Wydawałoby się, że to powszechnie znana prawda. Bywa jednak inaczej i strażnicy miejscy, muszą sprawdzać przestrzeganie obowiązujących zasad bytowania zwierząt domowych i podejmować interwencje. W skrajnej sytuacji mogą one doprowadzić do odebrania zwierzęcia właścicielowi.

Podstawowe obowiązki właściciela zwierzęcia to: zapewnienie mu pomieszczenie chroniącego przed wpływami atmosfery. Pomieszczenie musi mieć dostęp do światła dziennego, ponadto musi zapewniać możliwość swobodnej zmiany pozycji ciała. Właściciel ma obowiązek zapewnić zwierzęciu stały dostęp do wody i odpowiednią karmę.

W przypadku zwierząt domowych trzymanych na uwięzi (najczęściej dotyczy to, psów stróżujących) nie wolno trzymać ich na uwięzi dłużej niż przez 12 godzin na dobę, Uwięź nie może powodować uszkodzenia ciała, cierpienia i utrudniać bądź uniemożliwiać niezbędny ruch. Nie może też być krótsza niż 3 metry.

Jaka jest, w tej sprawie rola strażników miejskich?

Jeżeli, w trakcie kontroli zostanie stwierdzone naruszenie warunków bytowania zwierząt, strażnik miejski może wystąpić do Prezydenta Miasta o wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi.

Jeżeli naruszenie ma rażący charakter i pozostawienie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela, może zagrażać jego życiu lub zdrowiu, strażnicy mogą podjąć decyzję o natychmiastowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi, przy czym o zaistniałej sytuacji należy powiadomić Prezydenta Miasta. Konieczne jest to do niezwłocznego wydania decyzji o tymczasowym odebraniu zwierzęcia.

 

USTAWA  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Art. 1. 1. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Art. 9. 1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
2. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza, niż 3 m.

 

zdjęcie: pixabay.com

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content