Każdy ma prawo... 32

Każdy ma prawo decydować o tym, co robi…

Każdy też ma obowiązek ponoszenia konsekwencji swoich decyzji!

Kiedy kierujący pojazdem popełni wykroczenie drogowe. Właściciel pojazdu ma trzy wyjścia. Może wskazać, że to on prowadził, może wskazać, komu użyczył pojazd, albo może uznać, że nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień. Wtedy, musi godzić się z koniecznością poniesienia konsekwencji, a te bywają surowe.

Tak właśnie się stało w przypadku naszej historii, właściciel pojazdu postanowił odmówić udzielenia informacji, kto był kierującym pojazdem w dniu, godzinie i miejscu popełnienia wykroczenia. Tym samym popełnił wykroczenie z art. 96 § 3 kodeksu wykroczeń.

Sąd uznał jego winę i wymierzył mu karę grzywny w wysokości 600 zł oraz nakazał opłacenie kosztów dodatkowych w wysokości 180 zł (łącznie).

Czy odmowa wskazania kierującego była dobrym pomysłem? Nie nam to oceniać. Każdy z nas musi ponosić konsekwencje własnych decyzji.

Udostępnij:
Skip to content