fbpx
14 maja 2024

Kolejny chuligan ujęty

Przedwczoraj dzięki wsparciu operatora miejskiego systemu monitoringu ujęliśmy, na Placu Krakowskim jednego ze sprawców zniszczenia mienia, polegającego na malowaniu graffiti i przekazaliśmy właściwym służbom.
image_pdfimage_print

Malowanie graffiti jest złe, jeżeli nie mamy zgody zarządzającego miejscem.

Jest czynem zabronionym – polegającym na niszczeniu mienia i jego kwalifikacja prawna zależy od wartości zniszczonego mienia.

Przedczoraj (12.05.2024 r.) dzięki wsparciu operatora miejskiego systemu monitoringu ujęliśmy, na Placu Krakowskim (Dzielnica Śródmieście, rejon 6) jednego ze sprawców zniszczenia mienia, polegającego na malowaniu graffiti i przekazaliśmy właściwym służbom.

Przypominamy, niszczenie mienia to:

Wykroczenie – Art.  124 Kodeksu Wykroczeń
§  1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 800 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§  2.  Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§  3.  Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
§  4.  W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Przestępstwo –   art. 288 Kodeksu Karnego
§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content