fbpx

Wywieś tabliczkę

image_pdfimage_print

O zachowaniu, które może utrudniać codzienne życie.
To czyn określony w artykule 64 Kodeksu Wykroczeń – Niedopełnienie obowiązków w zakresie tabliczek z numerem nieruchomości, nazwą ulicy lub miejscowości.
Obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości spoczywa na właścicielu, administratorze, użytkowniku lub dozorcy nieruchomości.
Czy brak tabliczki z nazwą ulicy i numerem posesji utrudnia życie? Wyobraźcie sobie, że jesteście w jakimś miejscu, po raz pierwszy i szukacie konkretnego adresu. Brak tabliczki i kłopot. Czy może być gorzej? Może, bo napięcie możemy stopniować, począwszy od kuriera, który nie może dostarczyć paczki, aż do …
Zwróćcie uwagę, że choćby brak numeru porządkowego posesji, może stanowić problem, np. dla Zespołu Ratownictwa Medycznego, gdzie szybkość trafienia pod konkretny adres jest szczególnie ważna.
Przypominamy, że tej samej karze podlega kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.
Niedopełniający obowiązku może zostać ukarany karą grzywny do 250 zł lub karą nagany.
Obowiązek opisany powyżej wynika z art. 47b ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2101 z późn. zm.)

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content