fbpx
9 listopada 2023

Stanowcza Odpowiedź na Znieważanie Funkcjonariuszy: Zapadły Wyroki w Obronie Służb Mundurowych"

Mężczyzna użył obraźliwych słów w kierunku nas jako funkcjonariuszy Straży Miejskiej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.
image_pdfimage_print

W ostatnich latach problem znieważania i agresji wobec funkcjonariuszy służb mundurowych stał się coraz bardziej widoczny. Straż Miejska, jako jedna z tych służb, także doświadcza tego trudnego zjawiska. Jednak w odpowiedzi na to wyzwanie, wprowadzono środki prawne mające na celu ochronę i szanowanie tych, którzy pracują na rzecz naszego bezpieczeństwa.

Znieważanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej obejmuje takie zachowania, jak obraźliwe słowa, agresję werbalną, fizyczną lub psychologiczną oraz wszelkie inne formy dyskryminacji czy napaści na osoby wykonujące swoje obowiązki na rzecz społeczeństwa. Te zachowania nie tylko narażają funkcjonariuszy na niebezpieczeństwo, ale także podważają autorytet służb mundurowych i podważają zasady prawa i porządku.

Taki incydent miał miejsce 16.06.2023 roku w Gliwicach na Placu Piłsudskiego, gdzie mężczyzna użył obraźliwych słów w kierunku nas jako funkcjonariuszy Straży Miejskiej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Jest to przestępstwo zArt. 226§ 1 Kodeksu Karnego (Dz.U. 2022 poz. 1138) cyt: “Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

 • W związku z powyższym oskarżonemu została wymierzona dość kosztowna kara a mianowicie:
  – Ośmiu miesięcy ograniczenia wolności, polegająca na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym,
  – Zasądzono od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonych kwoty po (300 zł ) trzysta złotych zadośćuczynienia,
  – Zasądzono od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa wydatki w kwocie (40 zł) czterdziestu złotych,
  – Obciążono opłatą w kwocie (180 zł) stu osiemdziesięciu złotych

  co daje łącznie wysokość wyroku w kwocie 820 zł + 240 godzin kontrolowanej pracy na cele społeczne.

Warto zastanowić się, czy pozostawiać portfel lżejszym, czy być świadkiem tego, jak nasza wypowiedź zamienia się w wyrok, którego lepiej byłoby uniknąć. 

Czy warto ? Oceńcie sami …

 Na końcu, jak zawsze przypominamy przepisy w tym zakresie:

Art.  226 Kodeksu Karnego [Znieważenie funkcjonariusza lub konstytucyjnego organu]

§  1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§  2.Przepis art. 222 § 2 stosuje się odpowiednio.

§  3. Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content