fbpx
18 marca 2024

Picie alkoholu w miejscach publicznych jest zabronione (dla wszystkich)

W ostatnią sobotę, 16 marca 2024 r. około godziny 21:15 otrzymaliśmy od operatora monitoringu informację o osobach pijących alkohol na Alei Przyjaźni
image_pdfimage_print

W ostatnią sobotę, 16 marca 2024 r. około godziny 21:15 otrzymaliśmy od operatora monitoringu informację o osobach pijących alkohol na Alei Przyjaźni (Dzielnica Śródmieście, rejon 6).

Na miejscu ustaliliśmy dwie osoby, które wbrew zakazowi piły alkohol w miejscu publicznym.

Podczas legitymowania okazało się, że jedna z nich jest nieletnia.

W związku z tym wezwaliśmy na miejsce właściwe służby, które przejęły dalsze postępowanie.
Druga osoba (dorosła) poniosła konsekwencje, przewidziane przez prawo.

W trakcie czynności okazało się, że niedaleko nas jest trzecia osoba, jak się później okazało, również nieletnia, która pije alkohol w miejscu publicznym.

Również ona została przekazana do dyspozycji właściwych służb.

Przypominamy!

Co do zasady spożywanie napojów alkoholowych w miejscach publicznych, jest zabronione na podstawie art. 431 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Art.  431.  1.  Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny

Art. 14.  2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów

Osoby nieletnie, czyli takie, które nie ukończyły 17 roku życia, odpowiadają za popełnienie przestępstw lub wykroczeń w trybie określonym w przepisach ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Ponadto, ważny tu jest zapis art. 4 ww. ustawy:

Art. 4. § 1. Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu.

(podkreślenia własne)

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content