fbpx
28 lipca 2022

Porządek publiczny to również porządek na terenie posesji

„Starożytni Rzymianie wynaleźli centralne ogrzewanie, ale gdzieś po drodze ich potomkowie zapomnieli, jak się wyrzuca śmieci.” (Daniel Silva, Wielki skok)
image_pdfimage_print

Miejscem przeznaczonym do gromadzenia odpadów komunalnych powstałych na terenie posesji są kontenery na śmieci. To, że bywają pełne, nie oznacza zgody na gromadzenie odpadów wokół nich.

Od minionego piątku (22 lipca 2022 r.) intensywnie działaliśmy, by przywrócić porządek na terenie posesji Rynek 2 (dzielnica Śródmieście, rejon 6).

Doprowadziliśmy do usunięcia śmieci zalegających podwórko i uporządkowania problemu kontenerów na śmieci, m.in. usunięcia kontenerów, których właścicieli nie można było zidentyfikować.

Teren podlega obecnie stałemu nadzorowi z naszej strony.

Przypominamy obowiązujące zasady:

1. Gromadzenie odpadów na terenie posesji

Art. 5. 1.  Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
1) wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te w całości lub w części przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2. Usuwanie odpadów z posesji

Art. 5. 1 Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
3) zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1;

3. Szczegółowe zasady, w zakresie min. selektywnego zbierania odpadów – Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice – tekst jednolity

4. Konsekwencje nieprzestrzegania zasad

Art. 10. 2 i 2a Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 lub 1a – podlega karze grzywny.

2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.


I przy okazji

Art.  145. Kodeksu Wykroczeń

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.


Aby zobaczyć różnicę przed i po, użyj myszki do przesunięcia suwaka w lewo lub w prawo.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content