fbpx
28 kwietnia 2021

Porzucony samochód - kiedy i w jakich okolicznościach może zostać usunięty?

Aby pojazd został usunięty muszą spełnione być przesłanki o których mowa w art. 50a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988):
image_pdfimage_print

UWAGA! AKTUALIZACJA STAWEK ZA USUNIĘCIE POJAZDU OD DNIA 08 lipca 2022 r.

„Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną…”.
Za drogę w myśl art. 2 powyższej Ustawy uznaje się „budowlę składającą się z części i urządzeń drogi, budowli ziemnych, lub drogowych obiektów inżynierskich (…) stanowiącą całość techniczno-użytkową, usytuowaną w pasie drogowym i przeznaczoną do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt”.

Prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia powodu pozostawienia go w danym miejscu, które trwają kilka tygodni a czasem w sprawach skomplikowanych nawet 12 miesięcy.

Jak wyglądają czynności w przypadku zgłoszeń o porzuconym pojeździe?
W takim przypadku po przyjeździe na miejsce zgłoszenia sporządzana jest dokumentacja fotograficzna, która uwzględnia:

  • oznakowanie terenu (czy są znaki uprawniające do usunięcia pojazdu);
  • miejsce zdarzenia (istotnym jest ustalenie czy pojazd stoi na drodze, w strefach oznaczonych znakami D-40 i D-41 (strefa zamieszkania) oraz D-52 i D-53 (strefa ruchu) czy poza nimi);
  • stan techniczny pojazdu (jego wygląd zewnętrzny i wewnętrzny);
  • ustalenie, czy pojazd nie figuruje jako kradziony;
  • ustalenie właściciela/posiadacza pojazdu w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców;
  • sporządzenie pisemnego zawiadomienie do właściciela/posiadacza o podjęcie działań w sprawie swojej własności.

Pojazd zostaje usunięty na parking strzeżony na koszt właściciela w momencie ustalenia wszystkich okoliczności pozostawienia pojazdu w toku czynności wyjaśniających.
W ponad 70% przypadków po ustaleniu właściciela pojazdu, dochodzi do jego usunięcia przez niego osobiście, natomiast jeżeli w ciągu 7 dni od daty dostarczenia pisma nie zostaną podjęte kroki przez właściciela zmierzające do usunięcia pojazdu następuje procedura „odholowywania” go na właściwy parking.

Usunięcie pojazdu w takim wypadku umożliwia art. 50a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, a o fakcie tym zostają powiadomieni właściciel, Komenda Miejska Policji w Gliwicach oraz Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Warto tutaj nadmienić, iż zawiadomienie właściciela nie jest obligatoryjne. W przypadku braku możliwości zawiadomienia właściciela/posiadacza z powodu braku aktualnego miejsca zamieszkania – pojazd zostaje „odholowany” bez wcześniejszego zawiadomienia.

Wszelkie koszty związane z usunięciem pojazdu, przechowywaniem go na parkingu ponosi właściciel, a po upływie 6 miesięcy od daty usunięcia pojazdu na mocy ustawy przechodzi na własność gminy.
W przypadku usunięcia pojazdu na mocy tego artykułu koszt od dnia 8 lipca 2022 r. to:

  1. za pojazd o dmc do 750 kg –  246,00 zł brutto
  2. za pojazd o dmc od 750 kg do 3,5t –  430,00 zł brutto
  3. za pojazd o dmc powyżej 3,5 t – 1200,00 zł brutto,

a kosztami obciążony jest właściciel/posiadacz.

Co do zasady nie występują przesłanki do usunięcia pojazdu w przypadkach, gdy pojazd pozostawiony jest bez tablic rejestracyjnych lub którego stan wskazuje na to, że nie jest używany i pozostawiony jest poza drogą publiczną, poza strefą zamieszkania lub poza strefą ruchutj. np. na terenie wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni. W takim wypadku działania może podjąć jedynie właściciel/posiadacz pojazdu lub właśnie spółdzielnia/wspólnota mieszkaniowa.
W przypadku otrzymanego zgłoszenia o porzuconym samochodzie przy ul. Daszyńskiego – ustalone zostało, że pojazd znajduje się na terenie wspólnoty mieszkaniowej – w związku z tym brak jest podstaw do podjęcia czynności zmierzających do usunięcia go.

Udostępnij:
Skip to content