30 maja 2022

Posprzątane odpady z ul. Czołgowej

Jeżeli wyrzucane są śmieci w taki sposób, jak na zdjęciu, możecie być pewni, że będziemy robić wszystko aby dotrzeć do sprawcy.

Dzięki naszym czynnościom udało się ustalić osobę, która stwierdziła, że „lepszym” pomysłem będzie wyrzucenie odpadów do lasu przy ul. Czołgowej (rejon 1, dzielnica Czechowice), w związku z tym zostały wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem. A jakie to mogą być konsekwencje?

Definiuje je art. 162 par 1 Kodeksu Wykroczeń

Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.”, a w postępowaniu mandatowym do 500zł.

Udostępnij:
Skip to content