fbpx

Powierzchnia wyłączona z ruchu

Powierzchnia wyłączona z ruchu to nie jest miejsce postojowe...
image_pdfimage_print

Obowiązkiem każdego kierującego jest m.in. stosowanie się do znaków drogowych, pionowych i poziomych. Tymczasem, w rzeczywistości bywa zupełnie inaczej. Często traktujemy znaki drogowe, szczególnie te zakazujące lub nakazujące określone zachowanie jako sugestie, wskazówki, a nie polecenia określonego zachowania.

Dziś słów kilka o znakach poziomych.
Zanim przejdziemy do meritum, przypomnienie o podstawowych zasadach związanych z oznakowaniem poziomym.

§  85. ROZPORZĄDZENIA MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1  ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI   z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
1.  Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe.
2.  Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej, z zastrzeżeniem ust. 4.
3.  Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej.
4. Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej; przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. (źródło)

Znak poziomy P-21 „powierzchnia wyłączona z ruchu drogowego” oznacza, że nie wolno po nim przejeżdżać, najeżdżać na niego, nie wolno też zatrzymywać się na powierzchni oznaczonej takim znakiem.
Przypomina o tym:
§  90 ww. Rozporządzenia:

(…)
5.  Znak P-21 „powierzchnia wyłączona” oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione. (źródło)Stosuje się go w różnych miejscach, np. przed przejściami dla pieszych, co widać na jednym z załączonych zdjęć.

W tym przypadku, wyłączenie z ruchu części jezdni, bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, ma na celu polepszenie widoczności a co za tym idzie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, zarówno kierujących jak i Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego.
Zgodnie z aktualnym „taryfikatorem mandatów” grzywna, w postępowaniu mandatowym za niestosowanie się do znaku P-21 wynosi 100,00 zł. (źródło)

zdjęcia: własne SM Gliwice

 

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content