fbpx
11 czerwca 2021

Procedura usuwania pojazdów z terenu wspólnoty mieszkaniowej /spółdzielni

image_pdfimage_print

Jak wygląda procedura usunięcia wraków z parkingu osiedlowego, który należy do Spółdzielni Mieszkaniowej lub Wspólnoty?” Co do zasady nie występują przesłanki do usunięcia pojazdu, w przypadkach, gdy pozostawiony jest on bez tablic rejestracyjnych lub którego stan wskazuje na to, że nie jest używany i pozostawiony jest poza drogą publiczną (za drogę w myśl art. 2 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 z póź. zm.) uznaje się „ …wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt”, poza strefą zamieszkania oznaczoną znakami drogowymi D-40 i D-41 (czyli obszarem obejmującym drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi) lub poza strefą ruchu oznaczoną znakami drogowymi D-52 i D-53 (obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi) tj., np. na terenie wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.z 2019. poz. 2311 z póź.zm) znaki drogowe pionowe umieszczane są na drogach.

 

Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content