fbpx

Przepis na środę - art. 66 Kodeksu wykroczeń

image_pdfimage_print

Fałszywy alarm

To zachowanie, z jednej strony skrajnie nieodpowiedzialne, z drugiej – równie skrajnie niebezpieczne.

Sprawca, działając z nieakceptowanych powodów, wprowadza w błąd przede wszystkim organy ochrony bezpieczeństwa porządku publicznego lub zdrowia – Straż Pożarną, Policję, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejską.

Przy czym przez nieakceptowane powody należy rozumieć np. złośliwość bądź swawolę.

Bardzo często są to fałszywe alarmy bombowe w szkołach, instytucjach publicznych, rzadziej w zakładach pracy, angażujące wiele sił i środków ze strony właściwych służb.

Środkiem do realizacji takiego fałszywego alarmu najczęściej bywa e-mail czy telefon komórkowy.

Odpowiedzialności podlega sprawca bez względu na to czy jego działanie spowodowało jakieś czynności, czy też nie.

Jeżeli czynności zostały podjęte, Sąd może orzec środek karny w postaci nawiązki.

Drugą postacią wykroczenia z art. 66 Kodeksu wykroczeń jest umyślne, nieuzasadnione blokowanie telefonicznych numerów alarmowych.

Do takiego czynu dochodzi np. kiedy sprawca, korzystając z numeru alarmowego, wielokrotnie zgłasza sprawę, której rozwiązanie nie wymaga wzywania w trybie alarmowym Policji, Straży Pożarnej czy Pogotowia Ratunkowego, albo kiedy w sposób nieuzasadniony usiłuje przedłużać czas połączenia niezbędny dla złożenia zawiadomienia o zdarzeniu. Takim przykładem może być zgłaszanie pod numer 112 drobnej rany palca.

Sprawca wykroczenia z art. 66 Kodeksu wykroczeń podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny do 1500 zł. W przypadku wywołania niepotrzebnej czynności można orzec nawiązkę do 1000 zł.

 

Art.  66.  §  1.  Kto:

1)  chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia,

2)  umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.

§  2.  Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content