fbpx

Przepis(y) na środę… Czym jest wykroczenie

Kiedy nie wiesz, pytaj, kiedy nie rozumiesz, pytaj, odpowiemy. Dziś wracamy do „Przepisu na…”
image_pdfimage_print

Wielu z Was wie, że Straż Miejska zajmuje się ściganiem sprawców wykroczeń. To prawda, w zasadzie część prawdy, ale dziś chcielibyśmy zapytać, czy wiecie czym jest, a czym nie jest wykroczenie?
Przedstawimy wam definicję tego pojęcia, posługując się cytatami z ustawy Kodeks Wykroczeń.

Kto odpowiada za wykroczenie?

Art. 1 § 1 – Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany.
 Czyli:
Sprawcą wykroczenia jest ten, kto popełnił czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, pod groźbą kary.
Zwróćcie uwagę na jeden szczegół – czyn społecznie szkodliwy. To ważne, jeżeli jakiś czyn został opisany w ustawie – Kodeks Wykroczeń (cześć szczególna) to oznacza, że jest on społecznie szkodliwy i nie można powoływać się na tzw. małą szkodliwość społeczną.

Oczywiście, to nie wszystko.
Wiemy, kto – pora na odpowiedź na pytanie gdzie?

Art. 3 § 1 – Na zasadach określonych w niniejszej ustawie (Kodeks wykroczeń) odpowiada ten, kto popełnił wykroczenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym.
§ 2 – Odpowiedzialność za wykroczenie popełnione za granicą zachodzi tylko wtedy, gdy przepis szczególny taką odpowiedzialność przewiduje.

Czyli…?
Czyn społecznie niebezpieczny, zabroniony przez ustawę i zagrożony karą musi zostać popełniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jaki istotny warunek musi spełniać sprawca, by w przypadku popełnienia czynu zabronionego jako wykroczenie odpowiadać na podstawie ustawy Kodeks Wykroczeń?

Art. 8 – Na zasadach określonych w niniejszej ustawie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu lat 17.

Podsumujmy:
Za wykroczenie będzie odpowiadać osoba, która ukończyła 17 lat i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, statku powietrznym, statku morskim popełniła czyn społecznie szkodliwy zabroniony przez ustawę, zagrożony karą (przewidzianą przepisem).

I ważna kwestia:
Nie można ot tak, powoływać się na „bo ja nie wiedziałem…”

Przypomina o tym:
Art. 7 § 1 – Nieświadomość tego, że czyn jest zagrożony karą, nie wyłącza odpowiedzialności, chyba że nieświadomość była usprawiedliwiona.

Do tematu definicji wykroczenia i zasad odpowiedzialności jeszcze wrócimy

Wszystkie cytaty w tekście (wyróżnione kolorem czerwonym) pochodzą z Ustawy z dnia 20 maja 1970 r. Kodeks Wykroczeń. Tekst ujednolicony – źródło.

 

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content