fbpx
23 czerwca 2022

Przystanek autobusowy, to nie palarnia

Palenie tytoniu szkodzi nie tylko palącym.
image_pdfimage_print

Palenie tytoniu przeszkadza zmuszanym do przebywania w pobliżu osoby palącej.
Dlatego wprowadzono zasady ograniczające możliwość palenia tytoniu w wyznaczonych miejscach publicznych.

Zakaz palenia tytoniu obowiązuje m.in. na przystankach komunikacji miejskiej.

22 czerwca 2022 r. na przystanku, przy ulicy Błogosławionego Czesława (dzielnica Politechnika, rejon 3) dwie osoby paliły papierosy w obecności innych.

Ponieważ palący nie zgodzili się na przyjęcie mandatów karnych, za popełnione wykroczenia do Sadu trafią dwa wnioski o ukaranie łamiących zakazy palenia.

Przypominamy
Art.  5.
  Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych, z zastrzeżeniem art. 5a:
1)  na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
2)  na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;
3)  na terenie uczelni;
4)  w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2;
5)  w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego;
6)  w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych;
7)  w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych;
8)  na przystankach komunikacji publicznej;

9)  w pomieszczeniach obiektów sportowych;
10)  w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci;
11)  w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Oraz

Art.  13.  Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
1. Kto:
1)  wprowadza do obrotu wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe lub nie umieszcza informacji o zakazie ich sprzedaży wbrew przepisom art. 6 ust. 1, 2-5,
2)  będąc właścicielem lub zarządzającym obiektem lub środkiem transportu, wbrew przepisom art. 5 ust. 1a nie umieszcza informacji o zakazie palenia, podlega karze grzywny do 2000 zł.

2. Kto pali wyroby tytoniowe, nowatorskie wyroby tytoniowe lub papierosy elektroniczne wbrew postanowieniom art. 5, podlega karze grzywny do 500 zł.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content