fbpx

Sąd przypomniał, że trawnik, to nie miejsce postojowe.

image_pdfimage_print

Każdy kierujący pojazdem mechanicznym powinien znać zasady zatrzymywania i postoju pojazdów. Dla przypomnienia art. 46, 47 i 47a Prawa o Ruchu Drogowym regulują te zasady.
Kolejny kierujący nie chciał o nich pamiętać i zaparkował swój pojazd na terenie zielonym przeznaczonym do użytku publicznego.

Podczas naszej interwencji, która miała miejsce na ulicy Jesiennej (Dzielnica Sośnica, Rejon 3) okazało się również, że kierujący prowadził pojazd na drodze publicznej, nie mając do tego uprawnień.

W związku z popełnieniem przez mężczyznę dwóch wykroczeń (art. 94 § 1 i art.144 § 1 Kodeksu Wykroczeń), skierowaliśmy wniosek o ukaranie do Sądu.

Sąd uznał, że przedstawione dowody nie budzą wątpliwości i uznał kierującego winnym zarzucanych mu czynów i wymierzył obwinionemu karę grzywny w wysokości 2000 zł.
Ponadto orzekł środek karny w postaci zakazu prowadzenie wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy.

Przypominamy

Art. 144 § 1 Kodeksu Wykroczeń
Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu,
podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

art. 94 Kodeksu Wykroczeń
§ 1.  Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.
§ 3.  W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

skan prawomocnego wyroku Sądu.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content