fbpx
6 sierpnia 2021

Strefa Ograniczonej Dostępności – część 3

image_pdfimage_print

W Strefie Ograniczonej Dostępności jak wspomnieliśmy w poprzednim tekście, funkcjonują trzy rodzaje identyfikatorów: A, B, R.

Identyfikator A  jest wydawany się w celu zapewnienia możliwości dojazdu do miejsca postojowego, którym dysponuje właściciel bądź użytkownik miejsca postojowego znajdującego się w Strefie Ograniczonej Dostępności. Dojazd do miejsca postojowego jest nieograniczony czasowo.

Identyfikator B  jest wydawany w związku z:
a. postojem mieszkańców, właścicieli lokali mieszkalnych oraz użytkowników lokali użytkowych znajdujących się wewnątrz obszaru objętego oznakowaniem typu B-1,
b. remontem i utrzymaniem infrastruktury,
c. transportem przesyłek kurierskich,
d. prowadzeniem transmisji radiowej bądź telewizyjnej,
e. przeprowadzką,
f. dostawą sprzętu i wyposażenia mieszkań i lokali użytkowych,
g. dostawą towarów,
h. decyzją administracyjną na realizacje przedsięwzięcia odbywającego się w Strefie Ograniczonej Dostępności oraz jej przygotowaniem.

Identyfikator R wydaje się w celu możliwości wjazdu na płytę rynku w szczególności w sytuacjach:
a. wjazdu pojazdu w związku z ceremonią ślubną, dla jednego pojazdu pary młodej,
b. w związku z realizacją zadania zlecanego przez jednostki publiczne,
c. w związku z decyzją administracyjną na realizacje przedsięwzięcia odbywającego się na Rynku oraz jej przygotowaniem.

Przypominamy!
Cele powstania Strefy Ograniczonego Dostępu jest możliwie szerokie udostępnienie gliwickiej starówki mieszkańcom i osobom odwiedzającym Gliwice.
Osoby niestosujące się do zasad działania Strefy, przede wszystkim oznakowania pionowego „B-1” (zakaz ruchu) muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi z tego tytułu.

Niestosowanie się do znaku B-1 jest wykroczeniem z art. 92 § 1 Kodeksu Wykroczeń i podlega karze grzywny (do 500 zł) lub karze nagany.
Art.  92.  §  1.  Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Reakcja na wszelkie przypadki naruszania zasad obowiązujących w strefie będzie stanowcza.

 

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content