fbpx

Surowy wyrok

Sąd był nieugięty, wymierzając karę.
image_pdfimage_print

Interwencja jakich wiele w naszej pracy.

Nieprawidłowo zaparkowany pojazd (niestosowanie się do znaku B-36 “zakaz zatrzymywania” i zatrzymanie się w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania).

Rozstrzygnięcie wydawało się proste. Niestety im dalej (tym gorzej dla kierującego). Ten bowiem, nie przyjmował do wiadomości faktu popełnienia dwóch wykroczeń. Dodatkowo swoje zdenerwowanie okazywał, używając publicznie, wielu słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. Jego sytuację pogorszył brak uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Tym samym popełnił wykroczenia z art. 92 § 1 , 97, 141 i 94 Kodeksu wykroczeń

Sprawa trafiła do Sądu, który w postępowaniu nakazowym ukarał mężczyznę grzywną w wysokości 2500 zł, wymierzył zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy, oraz obciążył kosztami w kwocie łącznej 320 zł.

Przypominamy!

art. 92 § 1 kodeksu wykroczeń
Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału, lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem, lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

art. 97 kodeksu wykroczeń
Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

art. 141 kodeksu wykroczeń
Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis
lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

art. 94 § 1 i 3 kodeksu wykroczeń
§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

art. 9 § 2 kodeksu wykroczeń 
Jeżeli jednocześnie orzeka się o ukaraniu za co najmniej dwa wykroczenia, wymierza się łącznie karę w granicach zagrożenia określonych w przepisie
przewidującym najsurowszą karę, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu środków karnych na podstawie innych naruszonych przepisów.

zdjęcie: canva.com

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content