fbpx
18 kwietnia 2023

System monitoringu funkcjonuje sprawnie i skutecznie

Nawet jeśli nie widać w okolicy naszego patrolu, niektóre obszary nadal są pod naszą baczną obserwacją za sprawą monitoringu miejskiego.
image_pdfimage_print

Często zapominają o tym młodzi ludzie. W dniu 5.04.2023 roku dwoje nastolatków poczuło wiosnę i zauważyliśmy, że piją piwo na pl. Krakowskim (dzielnica Politechnika, rejon 3).

Tym samym nie tylko oni wpadli w kłopoty. Wobec osoby, która sprzedała piwo osobom do lat 18, zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Osoba sprzedająca popełniła przestępstwo z art. 43 ust. 1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230) Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.

2. Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego w ust. 1.

Przypominamy również art. 14 ust. 2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

Najważniejszy przepis w tym miejscu to Art. 15. 1. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;
2) osobom do lat 18;

3) na kredyt lub pod zastaw.
2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

Natomiast Kodeks Karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553) Art. 208. mówi: Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dalsze losy osoby sprzedającej alkohol nieletnim leżą w rękach organów ścigania.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content